Privacybeleid

Wanneer je een bestelling bij Bevlogen plaatst, wil je natuurlijk dat jouw gegevens privé blijven. Een terechte opmerking als je het ons vraagt. Wij doen er daarom alles aan deze gegevens zorgvuldig te verwerken en beveiligen. 

Identiteit en contactgegevens

Bevlogen

Entinge 1

9301TT Roden

info@bevlogen-shop.com

Welke gegevens laat ik achter?

Als je een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen je hierbij om de volgende gegevens:

 • jouw naam;
 • (factuur)adres;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • je betaalgegevens.

Wij gebruiken deze gegevens bij de afhandeling van de door jou geplaatste bestelling, het verlenen van service( garantie en andere doeleinden, genoemd in dit statement, zoals het ontvangen van nieuwsbrieven, magazines, mailings en/of het aanmaken van een Bevlogen-account.)

Onder welke grondslagen en voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?

Uitvoering van onze overeenkomst:

 • bij bestellen
 • bij bezorgen
 • bij retourneren
 • om je te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst
 • bij contact met onze klantenservice

Jouw toestemming is nodig:

 • voor het aanmaken/registreren van een Bevlogen-account
 • om jou van informatie te voorzien in mijn Bevlogen-account
 • voor verzending van onze nieuwsbrieven, mailings en andere reclame-uitingen via e-mail, social media of post
 • (wanneer je een bezoek brengt aan Bevlogen-webshop.com zodat we je voorkeuren kunnen onthouden en je van passend advies kunnen voorzien, middels je IP adres

om onze dienstverlening te kunnen verbeteren)

 • om je te informeren over wijzigingen in wetgeving en dienstverlening.

Wettelijke verplichting

 • indien Bevlogen hiertoe wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld wanneer we fraude vermoeden;
 • in verband met wettelijke bewaarplichten.

Bewaartermijn

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij jouw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Communicatie

Vragen mag altijd

Wanneer je Bevlogen een mail of ander bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons e-mailarchief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar jouw persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maak het mogelijk om hiermee jouw vraag te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

Blijf op de hoogte

Naast de informatie die op onze website vermeld staat, kunnen wij jou als klant via drie kanalen op de hoogte brengen van nieuwe items/collecties, aanbiedingen, acties of andere informatie. Deze drie kanalen zijn als volgt: per mail, per social media of per post. 

Delen van gegevens

Bevlogen verkoopt jouw gegevens niet aan derden. We delen jouw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:

 • de uitvoering van onze overeenkomst met jou als klant;
 • jouw shopervaring te verbeteren;
 • te voldoen aan de wettelijke verplichting.

Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten, betaalpartners of IT-dienstverleners. Wij hebben strikte afspraken met hen om ook hier de privacy regels te waarborgen. Indien wij persoonsgegevens delen met derden gaat hier altijd een verwerkersovereenkomst aan vooraf. Hierbij houden wij rekening met een passend niveau van beveiliging, waarin  vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd worden.

Inzien, aanpassen, verwijderen

Mocht je vragen of twijfels hebben rondom jouw persoonsgegevens heb je altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van jou in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer je meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kun je ons verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Je kunt ons hier uiteraard over bellen (050-3128657) of mailen (info@bevlogen-webshop.com).

Intrekken toestemming

Voor zover wij je gegevens hebben verzameld op grond van door jou verleende toestemming, heb je het recht om de door jou verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van jouw toestemming voor het moment van intrekking.

Veiligheid staat voorop

Bevlogen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings‑)maatregelen, zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens tegen te gaan.  Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.Wij helpen jou natuurlijk graag, maar daarnaast heb je te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

Doorlinken

Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan zusss.nl zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Bevlogen-webshop.com kan zelf ook linkjes bevatten naar andere websites en/of diensten. Bevlogen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren je daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.

Wijziging privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 15 augustus 2020.